Доставката на всички услуги(високоскоростен интернет, цифрова телевизия, видеонаблюдение, телефония и д.р) се осъществява чрез опорната оптична мрежа с изведена точка за достъп в максимална близост до абоната. Тази технология се използва също така от „OptiLan” и се нарича „FTTB” (fiber to the building) - „оптика до сградата”. Тя е свързана с организиране на преноса на интернет, телефония, телевизия и видео (тройна услуга) до устройства на клиента посредством оптично влакно в непосредствена близост до абоната.

Още повече, че за да бъде възможно предлагането на услугите чрез “triple play” е необходима високоскоростна инфраструктура. По този начин потребителите получават възможност за използване на високоскоростна оптична интернет среда - широколентова Интернет връзка (broadband) и то с най-късия възможен път до абоната.

За да гарантира качеството на услугата и за разлика от повечето конкуренти „OptiLan” ползва *легално* подземни канални мрежи. Поинтересувайте се на какво разстояние сте от оптичната точка на Вашия интернет доставчик. Отговорът на този въпрос е определящ за сигурния и надежден интернет, както и за безпроблемната Ви работа при всякакви метеорологични условия. В крайна сметка това допринася и спомага за предлагане на наистина качествени и непрекъснати услуги.

Всички технически съоръжения и окабеляване се изграждат според законовите изисквания за тази дейност на Република България и Европейският Съюз. Нашите клиенти се радват на по-стабилната и непрекъсната работа в Интернет. Спиранията при LAN доставчиците, които са Ви до болка познати при нас са рядкост.